Halo Rings


18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11348R8W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11348R8W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 5.33 g - Total Diamond Weight: 0.87 ct - Ring wid..

$3,861

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11349R8W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11349R8W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 5.40 g - Total Diamond Weight: 0.79 ct - Ring wid..

$4,228

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11351R6W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11351R6W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 5.43 g - Total Diamond Weight: 0.81 ct - Ring wid..

$4,099

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11352C8W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11352C8W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11352C8W83JJ. 0.50ct Total Diamond Weight. Made to hol..

$2,695

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11361R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11361R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.74 g - Total Diamond Weight: 0.34 ct - Ring wid..

$2,020

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11362R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11362R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.20 g - Total Diamond Weight: 0.37 ct - Ring wid..

$2,279

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11369R8W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11369R8W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.76 g - Total Diamond Weight: 0.84 ct - Ring wid..

$4,158

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11373R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11373R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.05 g - Total Diamond Weight: 0.58 ct - Ring wid..

$2,792

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11374R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11374R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.00 g - Total Diamond Weight: 0.76 ct - Ring wid..

$3,343

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring with Sapphire Surprise Stone ER11375R4W83SA

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring with Sapphire Surprise Stone ER11375R4W83SA

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.43 g - Total Diamond Weight: 0.52 ct - Ring wid..

$3,337

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11439R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11439R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.27 g - Total Diamond Weight: 0.33 ct - Ring wid..

$2,306

18k White Gold Diamond Double Halo Engagement Ring ER11443R4W83JJ

18k White Gold Diamond Double Halo Engagement Ring ER11443R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.62 g - Total Diamond Weight: 1.00 ct - Ring wid..

$4,622

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11625R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11625R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.09 g - Total Diamond Weight: 1.01 ct - Ring wid..

$4,601

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11628R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11628R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.96 g - Total Diamond Weight: 0.61 ct - Ring wid..

$3,089

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11630R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11630R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.08 g - Total Diamond Weight: 0.53 ct - Ring wid..

$2,614

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11631R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11631R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.87 g - Total Diamond Weight: 0.70 ct - Ring wid..

$3,397

"Willow" 18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11633R4W83JJ

"Willow" 18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11633R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.41 g - Total Diamond Weight: 1.00 ct - Ring wid..

$4,039

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11635R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11635R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.21 g - Total Diamond Weight: 0.70 ct - Ring wid..

$3,316

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11637R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11637R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.38 g - Total Diamond Weight: 0.49 ct - Ring wid..

$2,695

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11683R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11683R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.34 g - Total Diamond Weight: 0.32 ct - Ring wid..

$2,225

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11698R6W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11698R6W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 5.24 g - Total Diamond Weight: 0.62 ct - Ring wid..

$3,650

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11700R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11700R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 5.07 g - Total Diamond Weight: 0.10 ct - Ring wid..

$1,782

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11701R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11701R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 3.88 g - Total Diamond Weight: 0.77 ct - Ring wid..

$3,753

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11703C6W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11703C6W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11703C6W83JJ. 1.05ct Total Diamond Weight. Made to hol..

$4,855

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11708R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11708R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.49 g - Total Diamond Weight: 0.25 ct - Ring wid..

$2,176

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11709R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11709R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.50 g - Total Diamond Weight: 0.27 ct - Ring wid..

$2,225

"Jude" 14k White Gold Bow Tie Shank Round Diamond Halo Engagement Ring ER11713R3W44JJ

"Jude" 14k White Gold Bow Tie Shank Round Diamond Halo Engagement Ring ER11713R3W44JJ

14k White Gold Bow Tie Shank Round Diamond Halo Engagement Ring ER11713R3W44JJ. 0.23ct Total Diamond..

$1,075

18k White Gold Diamond And Sapphire Halo Engagement Ring ER11740R4W83SA

18k White Gold Diamond And Sapphire Halo Engagement Ring ER11740R4W83SA

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.47 g - Total Diamond Weight: 0.47 ct - Ring wid..

$2,873

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11741R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11741R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.53 g - Total Diamond Weight: 0.75 ct - Ring wid..

$3,667

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11744R6W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11744R6W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.42 g - Total Diamond Weight: 0.85 ct - Ring wid..

$3,742

"Henrietta" 14k White Gold Round Double Halo Engagement Ring ER11760R4W44JJ

"Henrietta" 14k White Gold Round Double Halo Engagement Ring ER11760R4W44JJ

"Henrietta" 14k White Gold Round Double Halo Engagement Ring. 1.00ct Total Diamond Weight. Made to h..

$3,293

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11768R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11768R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 5.00 g - Total Diamond Weight: 0.45 ct - Ring wid..

$2,770

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11800R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11800R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.07 g - Total Diamond Weight: 0.30 ct - Ring wid..

$2,225

18k White Gold Diamond And Sapphire Halo Engagement Ring ER11821R4W83SA

18k White Gold Diamond And Sapphire Halo Engagement Ring ER11821R4W83SA

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.03 g - Total Diamond Weight: 0.16 ct - Ring wid..

$1,782

14k White Gold Twisted Shank Diamond Halo ER11828R3W44JJ

14k White Gold Twisted Shank Diamond Halo ER11828R3W44JJ

14k White Gold Twisted Shank Diamond Halo ER11828R3W44JJ 0.14ct for 5.75mm - 0.75ct Round Cut Center..

$950

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11859R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11859R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.16 g - Total Diamond Weight: 0.60 ct - Ring wid..

$3,208

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11920R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11920R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.15 g - Total Diamond Weight: 0.37 ct - Ring wid..

$2,543

14k White Gold Diamond Double Halo ER11951W44JJ

14k White Gold Diamond Double Halo ER11951W44JJ

14k White Gold Diamond Double Halo ER11951W44JJ 0.94ct for 5mm - 0.50ct Round Cut Center Stone..

$2,994

14k White Gold Diamond Flower Halo With Hand Etched Shank ER11963W44JJ

14k White Gold Diamond Flower Halo With Hand Etched Shank ER11963W44JJ

14k White Gold Diamond Flower Halo With Hand Etched Shank 0.46ct for 6.5mm - 1.00ct Center Stone..

$2,224

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11972R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11972R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring. 1.31ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm -..

$4,180

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11974R6W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11974R6W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.96 g - Total Diamond Weight: 1.32 ct - Ring wid..

$5,551

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11977R4W83JJ

18k White Gold Diamond Halo Engagement Ring ER11977R4W83JJ

Default Metal Type: 18k White Gold - Metal Weight: 4.70 g - Total Diamond Weight: 0.45 ct - Ring wid..

$2,840

18k White Gold Round Halo Engagement Ring ER11979R6W84JJ

18k White Gold Round Halo Engagement Ring ER11979R6W84JJ

18k White Gold Round Halo Engagement Ring 1.65ct 7.4 mm - 1.50 ct..

$5,870

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11980R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11980R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring. 1.12ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm -..

$4,196

18k White Gold Round Double Halo Engagement Ring ER11981R6W84JJ

18k White Gold Round Double Halo Engagement Ring ER11981R6W84JJ

18k White Gold Round Double Halo Engagement Ring. 1.36ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm..

$4,979

18k White Gold Round Halo Engagement Ring ER11983R6W84JJ

18k White Gold Round Halo Engagement Ring ER11983R6W84JJ

18k White Gold Round Halo Engagement Ring. 1.53ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm - 1.50..

$5,476

18k White Gold Round Double Halo Engagement Ring ER11984R6W84JJ

18k White Gold Round Double Halo Engagement Ring ER11984R6W84JJ

18k White Gold Round Double Halo Engagement Ring. 1.63ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm..

$5,643

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11985R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11985R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring. 1.32ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm -..

$5,535

"Leila" 18k White Gold Round Halo Engagement Ring ER11986R8W84JJ

"Leila" 18k White Gold Round Halo Engagement Ring ER11986R8W84JJ

"Leila" 18k White Gold Round Halo Engagement Ring. 1.86ct Total Diamond Weight. Made to hold an 8mm ..

$6,761

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11987R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring ER11987R6T84JJ

18k White/Rose Gold Round Halo Engagement Ring. 1.41ct Total Diamond Weight. Made to hold a 7.4 mm -..

$4,882

Showing 401 to 450 of 1180 (24 Pages)